logo
|Emmaüs Exodus

Hoofdstuk 5 – G’d onderneemt actie

Even terug naar het Bijbelse Egypte:
De Hebreeërs gaan nog altijd gebukt onder dwangarbeid. Ze klagen luid en hun hulpgeroep stijgt op naar G’d. G’d hoort hun jammerkreten en denkt aan het verbond dat hij lang geleden met Abraham, Izaäk en Jakob heeft gesloten. Hij ziet hoe de Israëlieten lijden en trekt zich hun lot aan. Hun ‘ora et labora’ lijkt dus te werken. En G’d onderneemt actie.
Onder het werken en bidden door kijken de slaven naar hun beulen, of G’d hen aanpakt zodat ze stoppen.

G’dsbeelden

In de ‘Egyptecultuur’, gebaseerd op de Dramadriehoek, creëert de mens irreële G’dsbeelden, beelden die haaks staan op en geen recht doen aan, de G’d die zich later door Jezus zal openbaren.
De mens in Egypte, wringt G’d in de rol van Aanklager, een wrede wraakzuchtige G’d die mensen op alle momenten ziet en beoordeelt en ze uiteindelijk verbrandt in alle eeuwigheid.
Een dergelijk G’dsbeeld leidt tot een geloof waarin liefde, genade en vergeving ver te zoeken zijn of slechts beschikbaar zijn voor een kleine groep mensen en dan nog onder strikte voorwaarden.
Alleen de mens die strikt leeft naar deze voorwaarden, heeft een kans dat hij naar de hemel gaat. Zijn naaste die anders handelt en anders gelooft, die anders praat en zich anders kleedt, heeft die kans niet. [1- Gijsbertsen, Bart, ‘Een heidense uitdaging, leven met de God van Israël’, Royal Jongbloed, Heerenveen, 2015, 284 pagina’s, ISBN 9789063537173, p. 154]
Deze vorm van exclusiviteitsdenken met al zijn oordelen en (b)uitensluiten is kenmerkend voor dit geloof.

In mijn psychologische Egypte leek G’d de bron waar ik uit putte. Maar, als ik eerlijk ben, dan varieerde mijn beeld van G’d; ik gebruikte verschillende G’dsbeelden waarmee ik probeerde G’d naar mijn hand te zetten. [2 - G’dsbeelden zijn in drie categorieën onder te brengen:

  • Traditionele G’dsbeelden: Almachtige, Verlosser, Koning, Vader en Vriend (traditionele en persoonlijke G’dsaanduidingen).
    Andere namen zijn: Aanwezige, Barmhartige, Bevrijder, Bondgenoot, Bron, Levensbron, Inspiratiebron, Drie-Enige, G’d de Vader, de Zoon, Eeuwige, Ene, Grond, Diepste Grond, Heer(e), Heilige Geest, Herder, Ik zal er zijn, Ik zal met je zijn, Jezus Christus, JHWH, Liefde, Mysterie, Naam, Nabije, Rechter, Reisgenoot, Tochtgenoot, Roepende, Rots, Schepper, Stem, Trouwe; Getrouwe, Betrouwbare, Wijsheid, Zaligmaker. 
  • Filosofische G’dsbeelden: Energie, Iets, Kracht, Natuur en Zijn (onpersoonlijke G’dsaanduidingen). 
  • Moderne G’dsbeelden: Geheim, Licht, Moeder, Onnoembare (moeilijker interpreteerbaar).]

Zo veranderden mijn G’dsbeelden mee met hoe ik keek naar mezelf en naar mijn naasten. Ik haalde G’d als het ware uit de hemel naar beneden en maakte hem behapbaar, kneedde hem tot afgodsbeeld. Daarbij probeerde ik uit alle macht om het beeld van een oordelende G’d te negeren en verbinding te zoeken met zijn andere, liefdevollere kant. Maar door een beroep te doen op zijn gevende vermogen, maakte ik hem tot een liefdevolle Sinterklaas.

TEKENING ROND GOD ANDER-IK-ANDER

Voorbeelden:
Ik probeerde te krijgen wat ik wilde door te onderhandelen met G’d: ‘Als ik nu…, zorgt u dan voor?’ ‘Here, geef dat ik het minder druk krijg.’ ‘Here, geef dat de sfeer in onze directie verbetert.’ ‘Here, geef me lichamelijke gezondheid zodat ik deze klus kan afmaken.’ ‘Here, geef dat ik vannacht voldoende slaap krijg.’ ‘Here, geef dat mijn kinderen tevreden zijn, dan zal ik vandaag meer….’
En: ‘Here, vergeef me. Ik zal voortaan de minste zijn.’, ‘Here, zorg dat ik niet meer zo boos wordt.’ ‘Here, maak dat ik betere resultaten krijg.’
Ook verzamelde ik opbeurende Bijbelteksten, teksten die mijn eigen Ego’s bevestigden en mijzelf buiten schot lieten.
Zo schoof ik al mijn ’hot items’ in de vorm van eenzijdige deals naar G’d toe.
Dit G’dsbeeld gaf me soms het gevoel dat G’d aan mijn kant stond. Maar veel vaker dacht ik, vanuit mijn ‘Egyptische’ schaarstedenken, dat G’d aan de kant mij alleen liet. Het kostte veel moeite om deze gevoelens te bestrijden omdat ik me vast klampte aan mijn slachtofferrol, passief en afwachtend, onzeker en angstig. 
Maar G’d is geen EHBO’er en geen dealer.
G’d G’d laten en mij zo tot Hem verhouden kwam niet in me op.

 

Stel hier je vraag

Thank you for contacting us, we will contact you soon.

Stuur door

Thank you for contacting us, we will contact you soon.

Bedankt!

Bedankt voor de inschrijving op de nieuwsbrief.

Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig.
fout tijdens het inschrijven