logo
|Emmaüs Exodus

Oefening 1 - levensgeschiedenis

Je levensgeschiendenis zichtbaar maken, is belangrijk voor het zelfbewust leven.


Om je leven in kaart te brengen, kun je een groot vel papier (behangrol) nemen en daarop een horizontale lijn van [-5] tot [huidige leeftijd + 5] in het midden tekenen.
Daaromheen noteer je

 • Familie: vader/moeder; Broers / zussen
 • Woonadressen: Waar gewoond
 • Geloofsovertuigingen (instituten)
 • Opleiding: Welke school/scholen/studies/opleidingen
 • Werk: Welke functies bij welke bedrijven
 • Alle persoonlijke, positieve en negatieve gebeurtenissen zoals verhuizingen, blijven zitten op
  school, ziektes, leuke optredens
 • noteer familie/plaatselijke/landelijke/wereld gebeurtenissen, zoals een ramp, een ongeluk, ed
 • Teleurstellingen/Mislukkingen
 • Aannames en Tegels
  Plak er symbolen / gekopieerde foto’s bij

Download hier een document om zelf in te vullen:
BEHANGROL

Laat deze ingevulde behangrol aan een coach zien, die je daar vragen over kan stellen en opmerkingen over kan maken. In die dialoog krijg je steeds meer zicht op je leven.  

 

Oefening 2 - een genogram maken 

Een genogram is een overzicht van defamilie.
Het maken van een genogram helpt om patronen en overtuigingen te ondekken. Het geeft inzicht waarom zaken in de familie gaan, zoals ze gaan en is een bewustwording van welke invloed dat op mijn leven heeft.

TEKENING

Schrijf bij de diverse mensen wat je weet:

 • het jaar van geboorte, van huwelijk, van overlijden
 • het beroep
 • de geloofsovertuiging
 • dramatische gebeurtenissen (oorlog, watersnoodramp)
 • woonplaatsen
 • ziekten
 • scheidingen
 • miskramen / abortussen / zelfmoord / adoptie
 • belangrijke talenten (ondernemer, muziekinstrument, kunst, ed)

Vragen

Vragen die de dynamieken duidelijk maken zijn:
•Is er sprake van eerdere liefdes bij jouzelf, bij je ouders, bij grootouders?
•Zijn er bijzondere gebeurtenissen?
•Zijn er verslaafden in de familie?
•Is er sprake geweest van fraude, gevangenis?
•Is er een familiegeheim?
•Is er iemand waarover niet wordt gesproken?
•Wie werd genegeerd?

Vraag het aan ouders, ooms en tantes, broers en zussen.
Luister het geheel bijvoorbeeld op met gezinsfoto’s.

Genogram symbolen

De volgende symbolen worden gebruikt bij de notatie van een genogram:

TEKENING SYMBOLEN

 

Stel hier je vraag

Thank you for contacting us, we will contact you soon.

Stuur door

Thank you for contacting us, we will contact you soon.

Bedankt!

Bedankt voor de inschrijving op de nieuwsbrief.

Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig.
fout tijdens het inschrijven